TürkçeEnglishDeutsch
 
 
 
EUROVISION 2015 Videos
EUROVISION 2015 Lied Lyrik
BISCHERIGEN GEWINNER
2016 Gewinner - Ukraine
2015 Gewinner - Schweden
2013 Gewinner - Dänemark
2012 Gewinner - Schweden
ARCHIV

Liedermacher: Anna Žigová, Petronela Kolevská
Komponist: Rastislav Dubovský

 
Ci'tim chladne' ...
tiene zradne'...
Tu'z(bou planie
c(o je na dne...
Pra'zdno v dus(i, to sa sta'va
Horku' pri'chut( temno ma'va
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'straha slov
srdce daj , nezu'faj,
a let( tmou...
Tiez( to ci'tim, tiez( sa boji'm...
sen sa chveje strachom mojim...

Chvi'l(a straty,chvi'l(a strachu
ked( sa na'dej va'l(a v prachu...
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'strah a slov
srdce daj, nezu'faj,
a let( tmou...
My musi'me vyjst(
z tien(ov na'strah a slov
srdce daj , nezu'faj,
a let( tmou...
... ale kam...?
neviem v tejto chvi'li
kaz(dy' raz sa zmy'li
ticho vo mne s(epka'
Nezosta'vaj sa'm...!

Ked( sa bli'z(i
odpustenie
mraky oba'v
odoz(enie
Nezablu'dis(, si si isty',
ked( t(a niekto pevne isti',
Boz(e nech na's tvoj hlas
vedie temnotou v na's
daj na'm dar,
za'zrak sprav
la'skuvra't( ...
La'ska prosi'm....
La'ska nech na's tvoj hlas
vedie temnotou v na's
daj na'm dar,
za'zrak sprav
stoj pri na's.... la'sku chra'n(!
info[a]eurovisionvideo.de